poster

ZAHÁJENÍ KURZŮ TANCE 2018

pod vedením tanečních mistrů Kateřiny a Tomáše Chmelových. Hudební doprovod

kapela DéKá Band