poster

JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZÁBOJ A PLECHBANDU

474. koncert Kruhu přátel hudby

Poslední koncert sezóny je již tradičně v režii místního pěveckého sboru ZÁBOJ. Tentokrát vystoupí spolu s PLECHBANDEM ze ZUŠ R. A. Dvorského. Obě uskupení představí jak svůj repertoár, tak i společný program. 

Koncert se koná v sále Špýcharu Městského muzea.