poster

JEDEM S MEDEM!

Koblischková / Hlaváč / Geisslers 

PROLOG FESTIVALU THEATRUM KUKS

Vaše ctnosti i neřesti na jednom voze 

„Ať vír tě unáší, 
ať v kole praskaj kosti, 
v bělostném rubáši 
sejdem se na věčnosti.“ 

Tři příběhy o činech hrůzostrašných, děsivých i bohumilých a jedné spravedlnosti. Od neřesti k ctnosti a  naopak. Píseň kramářská, baladický minimuzikál a lidová loutková hra. Potulní komedianti a  divadlo s velkými dřevěnými marionetami na voze. Třídílná pouliční inscenace na motivy kukských soch  (Ctností a Neřestí a dalších) od Matyáše Bernarda Brauna. 

Část 1.: Píseň nová o strašlivé krutosti, kterou z bídy spáchala jedna vdova od Jaroměře, jak pak lidem  potrestána byla a jak to s ní nakonec dopadlo.  

Inscenovaná píseň kramářská 

Část 2.: O panně, která tolika pokušením odolala, až k stáru marně toužila neřesti podlehnouti. Baladický minimuzikál 

Část 3.: Vzestup a pád Davida krále – příběh tuze naučný o přeslavném židovském králi Davidovi, moci a  pokoře.  

„Lidová“ loutková hra  

Režie: Petr Hašek 
Scénář a dramaturgie: Helena Koblischková  
Hudba: David Hlaváč 
Loutky: Jiří Nachlinger 
Scéna: Jitka Nejedlá 
Kostýmy: Kristýna Šrolová 

Hrají: Martin Bohadlo, Kateřina Bohadlová, Kristýna Matěj Dámová, Claudia Eftimiadisová 

1. premiéra: 24. 8. 2019, THEATRUM KUKS 

2. premiéra: 22. 9. 2019, VILA Štvanice, Praha 

Délka představení: 60 minut 

Představení není primárně určeno pro děti. 

Inscenace Jedem s medem! vznikla v rámci projektu „Socha loutkou – Divadelní park“, jehož hlavním  výstupem je vznik Galerie loutek v divadelním prostoru Comoedien-Haus v Kuksu. Základ expozice tvoří  loutky Jiřího Nachlingera podle cyklu soch Ctností a neřestí M. B. Brauna, které se představí v inscenaci.  Projekt inicioval prof. Stanislav Bohadlo ve spolupráci s festivalem THEATRUM KUKS z. s. Inspirací projektu  byl zápis českého loutkářství na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Foto: Marianna Borecká

Představení se koná před divadlem na náměstí Václava Hanky.

Vstupné dobrovolné