poster

KRÁLOVÉDVORSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR A JEHO HOST

481. koncert KPH

Královédvorský chrámový sbor
MgA. Vít Havlíček - sbormistr a varhany

Gustáv Beláček - bas

Během večera zazní skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Haydna, A. Dvořáka ad.

Koncert se koná v Husově sboru Církve československé husitské na adrese Legionářská 1311, Dvůr Králové nad Labem.

Vstupenky zakoupíte v divadelním předprodeji nebo na místě v den konání koncertu. Předplatitelé i zde uplatní svou abonentní vstupenku.

Hostem sboru na tomto koncertě bude sólista Slovenského národního divadla v Bratislavě Gustáv Beláček, který již vystoupil na prestižních pódiích v Paříži, Londýně, Ženevě, Bruselu, ale i v USA, Japonsku, Argentině, Izraeli a dalších zemích světa.
 
Basista Gustáv Beláček  vystudoval zpěv na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u Evy Blahové a zdokonaloval se u Ileany Cotrubas, Carla Bergonzihoa, Helmuta Rillinga a Wolfganga Schöneho na Bach-Akademie ve Stuttgartu. Je držitelem ocenění několika mezinárodních pěveckých soutěží, např. v Rocca delle Macie v Itálii, soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech (absolutní vítěz 1993), soutěže M. Schneidera-Trnavského nebo soutěže Hanse Gabora Belvedere. V opeře SND v Bratislavě vytvořil role jako Dulcamara, Figaro, Leporello, Vodník a další. Dnes zpívá na  evropských operních scénách včetně Ženevy, Bruselu a Štrasburku. Vystupoval s Canadian Opera Company v Torontu, v USA, v Japonsku  v Argentině, v Izraeli. Další výčet zahrnuje operní domy v Düsseldorfu, Semperoper v Drážďanech, ve Florencii, v Královské opeře v Kodani nebo v opeře Muscat v Ománu. V posledních sezónách zpíval v Paříží s orchestrem Radio France, v Deutsche Oper Berlin, Welsh Opera Cardiff a na BBC Proms.

Gustáv Beláček získal svou pověst nejen díky rozsáhlému opernímu repertoáru, ale rovněž díky své koncertní činnosti. Spolupracoval s dirigenty jako Sir Charles Mackerras, Jiří Bélohlávek, Serge Baudó, Kurt Masur, Seiji Ozawa a další. Vystupuje na prestižních koncertních pódiích Royal Albert Hall v Londýně, Concertgebouw Amsterdam, Groβes Festspielhaus v Salzburku i na prestižních festivalech Rheingau Musik Festival, Pražské jaro, Luzern Festival.

Spolupracuje s televizí i hudebními vydavatelstvími BBC, Naxos, Harmonia Mundi a Brilliant Classics. Spolupodílel se na nahrávce Dvořákova Requiem se Symfonickým orchestrem New Jersey, která získala cenu Grammy. V roce 2008 mu byla v Miláně udělena cena GABARDI za interpretaci rolí Mozarta a Rossiniho.

 

Královédvorský chrámový sbor byl založen v roce 2006. Těžiště repertoáru spočívá především v duchovních skladbách různých stylových období od gregoriánského chorálu až po soudobou hudbu. Kromě hudebního doprovodu slavnostních mší se věnuje i koncertní činnosti. Sbor často spolupracuje s Královédvorským chrámovým orchestrem, ale i s dalšími interprety, z nichž stojí za zmínku varhaníci Pavel Svoboda, Pavel Černý, Václav Uhlíř a Přemysl Kšica nebo japonská sopranistka Michiyo Keiko. Sbor se představil kromě České republiky i v několika zahraničních zemích. Sbor vede Vít Havlíček - varhaník, hudební teoretik, sbormistr a pedagog Akademie múzických umění v Praze.

Zcela ojedinělou tradicí Královédvorského chrámového sboru jsou zářijové koncerty s premiérou skladeb předních soudobých skladatelů, které se konají každoročně od roku 2009 ve Dvoře Králové nad Labem. V září roku 2009 sbor uvedl ve světové premiéře skladbu „Zvony z Dvora Králové“ skladatele Otomara Kvěcha, který tuto kompozici napsal z podnětu sbormistra Víta Havlíčka přímo pro tento sbor. V následujících letech pak pokračovaly zářijové koncerty s premiérou skladeb dalších významných českých a zahraničních soudobých skladatelů – v r. 2010 Luboš Sluka (Vidi aquam), v r. 2011 Ilja Hurník (Severská ukolébavka), v r. 2012 prof. Ivana Loudová (Sub tuum praesidium), v r. 2013 prof. Ivan Kurz (Jsem Tvoje naděje aneb Životní zásady malé duše), v r. 2014 Jiří Teml (Hymnus k Madoně Královédvorské), v r. 2015 Lukáš Hurník (Litanie ke sv. Janu Křtiteli), v r. 2016 prof. Juraj Filas (Slavík z ráje), v r. 2017 Jiří Gemrot (Raduj se a plesej Dvore dávný), v r. 2018 Eduard Douša (A to je ta krásná země), v r. 2019 Jiří Bezděk (Soška Matky milostné), v r. 2020 německý skladatel Holmer Becker (Vox clamantis in deserto), v r. 2021 švýcarský skladatel Frédéric Bolli (Sancta Ludmila) a v r. 2022 slovenský skladatel Ľuboš Bernáth (Anežka Česká).

Kromě samotné pěvecké činnosti je Královédvorský chrámový sbor zapsaným spolkem, který se podílí na organizaci koncertů a dalších kulturních aktivit. Pořádá například mezinárodní festival klasické hudby Hudební léto Kuks nebo vydal knihu Varhany na Královédvorsku. Činnost sboru finančně podporuje město Dvůr Králové nad Labem. Více na www.kchs.cz.

 

MgA. Vít Havlíček, Ph.D. – varhaník, hudební teoretik, sbormistr a pedagog.

V roce 2006 absolvoval v oboru varhany Konzervatoř Pardubice, poté pokračoval ve studiu na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v oboru hudební teorie, kde roku 2015 úspěšně zakončil doktorské studium. V letech 2008 – 2010 vyučoval hudební teorii na Konzervatoři Pardubice, v současné době působí jako pedagog a vedoucí Oddělení hudebně teoretických disciplín na Akademii múzických umění v Praze. V roce 2010 stál u zrodu mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks, jehož je ředitelem a dramaturgem. Od roku 2022 je dramaturgem Kruhu přátel hudby ve Dvoře Králové nad Labem.

Jako varhaník účinkoval na řadě festivalů, v roce 2001 získal 1. cenu ve varhanní improvizaci na soutěži mladých varhaníků „Voříškův Vamberk“ a v roce 2011 mu byla za zásluhy v oblasti hudby udělena městskou radou cena „Osobnost města Dvora Králové“.

V oblasti hudební teorie je autorem knihy Nové pojetí fugy u Antonína Rejchy (2015), kterou vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU). V témže nakladatelství vyšlo kritické vydání skladby Duetti par il Clavicembalo o Fortepiano con Violino solo (2016) od Jakuba Jana Ryby, které Vít Havlíček připravil k vydání. Dlouhodobě se také věnuje bádání v archivu hudebnin kukského konventu milosrdných bratří. Výsledkem této činnosti je vedle příprav koncertů s novodobými premiérami i CD Musica Kukusiensis (2012), na němž spolu se sopranistkou Markétou Mátlovou poprvé natočil vybraná díla z tohoto archivu.

Kromě hry na varhany se věnuje ochraně historických nástrojů. Je autorem reprezentativní celobarevné knihy Varhany na Královédvorsku, která mapuje 24 varhan ve Dvoře Králové nad Labem a okolí, včetně světového unikátu – barokní zvonkohry objednané pro Kuks v roce 1732 hrabětem F. A. Šporkem.

V letech 2006 – 2012 působil jako varhaník a ředitel kůru v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, kde také založil a dosud vede Královédvorský chrámový sbor a orchestr. Z jeho iniciativy byla pro tento sbor napsána a pod jeho vedením provedena řada skladeb od předních českých i zahraničních soudobých autorů, mezi něž patří Otomar Kvěch, Luboš Sluka, Ilja Hurník, Ivana Loudová, Ivan Kurz, Jiří Teml, Lukáš Hurník, Juraj Filas, Jiří Gemrot, Eduard Douša, Jiří Bezděk, Holmer Becker (Německo), Frédéric Bolli (Švýcarsko) a Ľuboš Bernáth (Slovensko).