Hankův dům, MKZ Dvůr Králové nad Labem nabízí k pronájmu následující prostory a služby:

 Velký sál vč. jeviště a předsálí  1 800 Kč / hod.
 Velký sál vč. jeviště a předsálí – jednorázová akce  4 500 Kč / den
 Foyer vč. šatny a předsálí    2 500 Kč / den
 Foyer    550 Kč / den
 Velký salonek    350 Kč / hod.
 Malý salonek   300 Kč / hod.
 Šatna 1. patro  150 Kč / hod.
 Učebna 2. patro  200 Kč / hod.
 Sál kina Svět  1 500 Kč / den
 Poplatek za zprostředkování programu  2 000 Kč / akce
 Pronájem mobilního jeviště  200 Kč / deska

 

Pro případ tvrdosti výše uvedené ceny a vzhledem k charakteru pronájmu může ředitel organizace výši nájemného poměrně snížit např. pro neziskové organizace, školy, sociální služby, benefiční akce apod. Takto snížené nájemné však nesmí být nižší než provozní náklady na nebytový prostor.