HANKŮV DŮM

Městské kulturní zařízení Dvůr Králové nad Labem

Hankův dům, MKZ Dvůr Králové nad Labem nabízí k pronájmu následující prostory a služby:

 Velký sál vč. jeviště a předsálí  2 000 Kč / hod.
 Velký sál vč. jeviště a předsálí      8 000 Kč / den
 Ples   13 000 Kč / den
 Foyer    350 Kč / hod.
 Velký salonek    500 Kč / hod.
 Rohový salonek   450 Kč / hod.
 Oba salonky  700 Kč / hod.
 Učebna 2. patro  350 Kč / hod.
 Sál kina Svět  1 200 Kč / hod.
 Sál kina Svět  4 800 Kč / den
 Pořadatelské služby - ples  10 000 Kč / den

 

Pro případ tvrdosti výše uvedené ceny a vzhledem k charakteru pronájmu může ředitel organizace výši nájemného poměrně snížit např. pro neziskové organizace, školy, sociální služby, benefiční akce apod. Takto snížené nájemné však nesmí být nižší než provozní náklady na nebytový prostor.