HANKŮV DŮM

Městské kulturní zařízení Dvůr Králové nad Labem

PRONÁJEM PROSTOR

Hankův dům, MKZ nabízí své prostory k využití pro nejrůznější účely. Naše zařízení má dlouholeté zkušenosti s pořádáním divadelních představení, koncertů, plesů, kurzů tance, módních přehlídek, konferencí, školení, seminářů a prezentací firem.

Nabízíme kompletní servis při zajištění všech akcí, včetně programu a propagace. V suterénu Hankova domu se nachází rovněž restaurace.

Vstupní hala

Součástí vstupní haly je podle potřeby i předsálí. Vstupní hala (foyer) a předsálí se dají využívat k prodejním a předváděcím akcím.

Velký sál

Je vhodný pro pořádání divadelních představení, koncertů, společenských akcí, plesů, školních akademií, kongresů, seminářů a školení. Úprava sálu je možná jak divadelní, tak stolová. Kapacita sálu je v divadelní úpravě 360 míst v přízemí a 60 míst balkon, při plesovém uspořádání 220 míst vč. balkonu. Sál je vybaven kompletním světelným parkem a zvukovou aparaturou. Součástí sálu jsou rovněž šatny pro účinkující.

Salonek - malý

Malý salonek je součástí velkého salonku jako tzv. předsálí.

Salonek - velký

Velký salonek je vhodný pro pořádání prezentačních akcí, přednášek, abiturientských večírků, ale i po svatební obřady i hostiny (jídelní výtah z restaurace), rauty apod. Součástí velkého salonku je salonek malý. Velký salonek je možno podle potřeby propojit se salonkem rohovým. Kapacita salonku je 36 míst.

Salonek - rohový

Rohový salonek je vhodný pro prezentační akce, abiturientské večírky, menší hostiny a rauty (jídelní výtah z restaurace). Tento salonek možno podle potřeby propojit se salonkem velkým. Kapacita salonku je 28 míst.

Divadelní kavárna

Je součástí foyeru a slouží zároveň jako předprodej vstupenek. Tyto prostory lze využít k pracovnímu jednání, ale i přátelskému posezení u dobré kávy. Možnost připojení na internet.

Učebna

Je využívána pro výtvarný kroužek dětí předškolního věku. Pořádají se zde také školení a jiné akce. Součástí místnosti je pianino, baletní tyče po obou stranách místnosti, židle a lavice. Je zde i malá šatna. Kapacita učebny ke 20 míst.

Restaurace

Restaurace je samostatná součást divadla. Její pronájem nebo pronájem její části (salonku) je možné dohodnout na tel. čísle 499 429 427.

Uzavírání sňatku

Prostory Hankova domu můžete využít i k uzavření sňatku.