POŘADY PRO II. stupeň ZŠ

školní rok 2019 – 2020


25. září

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Staré pověsti české od Aloise Jiráska sehraje divadelní soubor Erben Miletín, Vlastimil Peška přepsal text s tím, že se držel chronologického vyprávění od Praotce Čecha po Přemysla.

Délka představení 60 minut.

 

18. října

ROMANTISMUS NENÍ JEN ROMANTIKA aneb EVROPOU OD GOETHA K VRCHLICKÉMU

Nové autorské divadelní představení s názvem Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému je opět souborem několika ukázek tentokrát z tvorby nejslavnějších představitelů evropského romantismu.

Pořad Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému přitažlivou formou doplňuje výuku Českého jazyka a literatury v souladu s učebními osnovami. Mezi jednotlivými ukázkami se studenti formou volnějších moderátorských vstupů v krátkosti seznámí s životem autorů či původem jednotlivých literárních a divadelních děl. Způsob komunikace s publikem přizpůsobujeme přítomné věkové skupině tak, aby představení bylo zábavné pro žáky druhého stupně základních škol i pro středoškoláky.

Uvádí Divadélko pro školy Hradec Králové - Délka představení cca 60 minut
Více na: http://www.divadelkoproskoly.cz/clanek/romantismus-neni-jen-romantika-aneb-evropou-od-goetha-k-vrchlickemu


6. listopadu

SRÍ LANKA – Čajový lístek v Indickém oceánu

Na letošní podzim aktuálně připravujeme zcela nový pořad o SRÍ LANCE, ráji v Indickém oceánu.
V pořadu bychom rádi představili půvaby po všech stránkách úžasného ostrova - přírodní, kulturní i historické, ale nejen to. Pokusíme se nahlédnout i "pod pokličku" kouzelného zevnějšku, kde to stále ještě bublá v extrémně multikulturním a multinárodnostním hrnci pelmele obyvatelstva. Vysledujeme, odkud pocházejí dlouholeté konflikty v tak klidně vypadajícím ráji, kam směřuje a co ho ohrožuje?…
Základ pořadu tvoří nepopsatelně krásná příroda, národní parky se slony, opicemi, pávy a dalšími zvířaty. Ale neopomeneme ani rozsáhlé čajové plantáže, z nichž pochází světoznámý cejlonský čaj!
Pořad o  Srí Lance přinese nečekaná odhalení, nové postřehy, málo známá fakta a tak obohatí svět poznání vašich žáků.
Pořad bude mít klasický "špillarovský střih", tzn. 2 x 45 minut plných krásných fotografií, poutavého komentáře, autentické hudby a nově bude oživen krátkými videosekvencemi.

Cena zůstává 50Kč/žáka. Jako vždy Vás celým pořadem provede zkušený vypravěč- Václav Špillar, který jistě nezapomene poodhalit i některá drobná tajemství či humorné situace, které nás na cestách potkaly.

 

20. listopadu

BIGBÍT

V roce 2019 si připomínáme výročí událostí, do kterých rozhodující měrou zasáhlo studentstvo a které významně ovlivnily naše moderní dějiny. Jsou jimi protestní upálení Jana Palacha v lednu 1969 a sametová revoluce v roce 1989, která nás vrátila do svobodné demokratické Evropy. Je jistě třeba tyto historické i hodnotové mezníky připomínat žákům nejen ve školách, v hodinách dějepisu či občanského a společenskovědného základu, ale i v rámci mimoškolních aktivit, například formou výchovného koncertu.
Koncert Bigbít pro žáky II.stupně ZŠ zmíněné události podtrhuje například  v písni Slunečný hrob, kterou autoři Vladimír Mišík a Jiří Smetana v roce 1970 věnovali Janu Palachovi. Nebo písni Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka, s níž se v reakci na obsazení republiky ztotožnil takřka celý národ.

Koncert Bigbít sleduje vývoj populární a rockové hudby šedesátých let od doby Semaforu až po první nadšení ze sametové revoluce. Doprovodné mluvené slovo je tvořeno trialogem zpěváka, postavy kamelota, který zasahuje do výkladu citacemi z dobového tisku a obecenstva. To jednou noviny „kupuje“, pak třeba společně s kamelotem čte anebo se nad normalizačními zprávami „jen“ zamyslí.

Uvádí Agentura Travellers - Více na: http://www.agenturatravellers.cz/pro-skoly

 

16. ledna

KDE DOMOV MŮJ?

Tomáš Jarkovský, David Vašíček
Československo oslavilo sto let existence. Ten, kdo se narodil spolu s ním, mohl za jediný život zažít období budování mladé demokracie, těžkou hospodářskou krizi, neslavné období druhé republiky, protektorát, osvobození, komunistický převrat, teror padesátých let, naději let šedesátých, sovětskou okupaci a následnou normalizaci, revoluci znamenající návrat k zakladatelským hodnotám a po pětasedmdesáti letech rozpad státu.

Tolik vzletů a pádů, tolik překotných změn za jediný lidský život. Jako by Československo dostalo už při svém zrodu do vínku neustálé střídání období úlevy či naděje a deprese. Jak se to na nás podepsalo? Stát, jehož sté narozeniny jsme si připomněli, už pětadvacet let neexistuje. Víc než čtvrtina obyvatel se narodila až po jeho zániku. Co pro nás tedy ještě dnes vlastně znamená?

Těmito otázkami se zabýval tvůrčí tým inscenace „Kde domov můj? (milostný dopis Československu)“ a nakonec se rozhodl zkoumat polomy a vývraty té stovky let. Jak ukázaly různé ankety zaměřené právě na nejvýznamnější události ze společné československé historie, znalosti mnoha mladých lidí jsou spíše bídné. Inscenátoři jsou přesvědčeni, že bez poznání minulosti nemůže jedinec ani společnost rozvíjet vize zdravé budoucnosti. Divadlo Alfa se proto rozhodlo nabídnout školám inscenaci, která usiluje o zábavný a emocionální prožitek odrazů dějin v životě jedné fiktivní plzeňské rodiny.

Délka představení 70 minut - Uvádí DIVADLO ALFA Plzeň
Více na: http://www.divadloalfa.cz/index.php/cz/repertoar/item/832-kde-domov-muj
 


17. března

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

Známý příběh Phielase Fogga v novém zpracování.
Starší a mladší muž se náhodně setkávají při legendárním startu Nadarova balónu v Paříži v roce 1871. Jsou to Jules Verne, který v té době ještě nenapsal svou slavnou knihu, a soudobý čtenář, který ji zná nazpaměť. Spisovatel si začíná příběh vymýšlet, zatímco znalý čtenář jej ve svých komentářích konfrontuje s poznatky 20. století. Verne vstupuje do děje, aby osobně hrál svého hrdinu Philease Fogga, druhý mu sekunduje coby věrný sluha Passeparteut. Beze změny se přitom odehrává příběh slavné sázky,
zda lze za osmdesát dní objet zeměkouli.

Délka představení: 75 minut - Uvádí DIVADLO SemTamFór
Více na: https://www.semtamfor.cz/repertoar/cesta-kolem-sveta-za-80-dni

 

Dle vašeho přání filmy v kině Svět ve formátu 2D a 3D