Hankův dům, MKZ Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje XVII. ročník výtvarné soutěže.

Soutěž se vypisuje v oborech kresba, malba a grafika.

Věkové kategorie:

Mateřské a základní školy

 • I. kategorie - mateřská škola
 • II. kategorie - 1.–3. třída ZŠ
 • III. kategorie - 4.– 6. třída ZŠ
 • IV. kategorie - 7.– 9. třída ZŠ

Základní umělecké školy

 • předškolní kategorie
 • I. kat. 1. – 3. ročník
 • II. kat. 4. – 6. ročník.
 • III. kat. 7. – 9. ročník
 • IV. kat. 15 – 19 let

Uzávěrka soutěže je 15. června 2021.

Formáty prací maximálně A1, označení prací musí obsahovat:

 • jméno autora
 • datum narození
 • kategorii
 • název školy
 • adresu, telefon a e-mail školy
 • jméno výtvarného pedagoga

Tři práce z každé kategorie budou vybrány odbornou porotou a oceněny na slavnostní vernisáži. Předsedou odborné poroty je ing. arch Ota Černý. Výstava a slavnostní vernisáž vybraných prací se uskuteční v září 2021 v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem. Přihlášené práce zůstávají v majetku pořadatele a nevracejí se.

Nepaspartované a nepodlepované práce zasílejte na adresu: Hankův dům MKZ, nám. Václava Hanky 299 544 01  Dvůr Králové nad Labem

Těšíme se na Vaše krásné obrázky!