PĚVECKÝ SPOLEK ZÁBOJ

Sbormistr: Vít Mišoň
Počet členů: Spolek 25, Pěvecký sbor 20
Pravidelné zkoušky: každé pondělí od 18.45 hod. do 21.00 v Hankově domě

Pěvecký spolek Záboj byl založen v roce 1861. V současné době sdružuje nejen aktivní zpěváky, ale také příznivce sborového zpívání. Všichni se podílejí na financování spolku. Pěvecký sbor se schází každý týden ke zkouškám. Během roku uskuteční obvykle 6-10 koncertů a příležitostných vystoupení ve Dvoře Králové a okolí.

Účastní se pěveckých festivalů, spolupracuje se dvěma sbory z Německa. Reprezentoval Českou republiku v Itálii, Francii a Německu. Od roku 1994 zorganizoval ve Dvoře Králové již osmkrát Setkání pěveckých sborů. Činnost Spolku Záboj je finančně podporována Městem Dvůr Králové nad Labem a sponzory. Spolek Záboj byl zaregistrován do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 1563.

Vyzýváme hudbymilovné spoluobčany Dvora Králové a okolí, kteří rádi zpívají: 

PŘIJĎTE MEZI NÁS!  Věříme, že se Vám bude ve sboru ZÁBOJ líbit.

Pěvecký sbor Záboj přijímá nové členy

V adventním čase loňského roku uskutečnil sbor několik koncertů – v Horní Brusnici, Bílé Třemešné, Trutnově a Žirči, tradiční vánoční koncert ve Dvoře Králové n. L. se konal jako každý rok 26. prosince v 17 hodin v kostele sv. J. Křtitele.

Sezonu 2020 zahájil Záboj 10. ledna Novoročním koncertem v Lázních Bělohradě. Přípravu nového programu přerušilo vyhlášení nouzového stavu. Neztrácíme však optimismus a naším předsevzetím je napřesrok zopakovat jarní koncert, který se v květnu 2019 ve Špýcharu Městského muzea velmi vydařil.

Zpívání je zdraví prospěšné nejen pro dýchání, při zpěvu se uvolňuje hormon štěstí. Pocit, který člověk zažívá při zpěvu, je lékem pro duši.
„Zpívání ´od srdce´, tedy přirozené, je podle mě nejlepším lékem a meditací na celém světě... Nepochybujte o účincích této meditace,” uvedla zpěvačka Marcela Březinová. „Zpívání je sdílená radost a tu schopnost máme všichni! Někdo větší, někdo menší, ale osvobozující uvolněný pocit někdy vlivem různých okolností ztrácíme,“ řekla.