PĚVECKÝ SPOLEK ZÁBOJ

Sbormistr: Vít Mišoň
Počet členů: Spolek 25 , Pěvecký sbor  20
Pravidelné zkoušky: každé pondělí od 18.45 hod. do 21.00 v Hankově domě

Pěvecký spolek Záboj byl založen v roce 1861. V současné době sdružuje nejen aktivní zpěváky, ale také příznivce sborového zpívání. Všichni se podílejí na financování spolku. Pěvecký sbor se schází každý týden ke zkouškám. Během roku uskuteční obvykle 6-10 koncertů a příležitostných vystoupení ve Dvoře Králové a okolí.

Účastní se pěveckých festivalů, spolupracuje se dvěma sbory z Německa. Reprezentoval Českou republiku v Itálii, Francii a Německu. Od roku 1994 zorganizoval ve Dvoře Králové již osmkrát Setkání pěveckých sborů. Činnost Spolku Záboj je finančně podporována Městem Dvůr Králové nad Labem a sponzory. Spolek Záboj byl zaregistrován do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 1563.

Vyzýváme hudbymilovné spoluobčany Dvora Králové a okolí, kteří rádi zpívají: 

PŘIJĎTE MEZI NÁS!  Věříme, že se Vám bude ve sboru ZÁBOJ líbit.

Pěvecký sbor Záboj přijímá nové členy

Smíšený pěvecký sbor Záboj přijme do svých řad nové členy, zejména muže. Pro sezonu  2019  připravujeme nový zajímavý program. Přijďte nás podpořit! Čeká Vás příjemný kolektiv a krásné zážitky při společném zpívání.

Dále informujeme, že na letošní rok plánujeme jarní koncert 16.5.2019 ve Špýcharu Městského muzea.

V prosinci uskutečnil Záboj několik vánočních koncertů. Hlavní Vánoční koncert v kostele sv.J.Křtitele ve Dvoře Králové se koná každoročně 26.prosince v 17:00 hodin.