HANKŮV DŮM

Městské kulturní zařízení Dvůr Králové nad Labem

ZVÍŘE NENÍ VĚC

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S DLOUHOLETOU TRADICÍ

Výtvarnou soutěž „ ZVÍŘE NENÍ VĚC“ vyhlašuje Hankův dům MKZ Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové pod patronací starosty města Dvůr Králové nad Labem od roku 2004. Soutěž se zaměřuje na vztah lidí ke zvířatům, která byla do roku 2010 současnými právními předpisy vykázána do postavení shodného s věcmi.

Ústředním mottem celé soutěže se staly věty britského spisovatele, autora knih pro děti, zoologa a popularizátora ochrany přírody Gerarda Durrella „ Zvířata nemají kromě nás nikoho, kdo by se jich mohl zastat. Nemají nikoho kromě nás lidí, kteří žijeme spolu s nimi a měli bychom si uvědomit, že svět nepatří jenom nám“.

Toto téma je dětem velice blízké, jsou daleko citlivější a vnímavější k utrpení zvířat a vše se odráží v jejich výtvarném pojetí. Účast v této soutěži nutí nejen děti, ale i jejich pedagogy, zamyslet se nad ochranou a vztahem k přírodě – živé i neživé.  Nebýt lhostejný, neubližovat, chránit a pomáhat - to je poslání soutěže.