HANKŮV DŮM

Městské kulturní zařízení Dvůr Králové nad Labem

poster

ZAHAJOVACÍ KONCERT NOVÉ SEZÓNY KPH

ZAHAJOVACÍ ORCHESTRÁLNÍ KONCERT SEZÓNY 2023/2024
484. koncert Kruhu přátel hudby

 

Jan Mráček - housle
Komorní filharmonie Pardubice
Stanislav Vavřínek - dirigent
 

Jan Mráček

Od dětství patří mezi nejvýraznější talenty své generace. Studoval u Magdalény Mickové a později Jiřího Fišera. Pravidelně navštěvoval kurzy Václava Hudečka, což položilo základ dlouhé a plodné spolupráce. Mezi jeho největší úspěchy patří 1. místo v soutěži konzervatoří z roku 2008 a o rok později vítězství na Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec. Stal se nejmladším laureátem Mezinárodní soutěže Pražského Jara 2010 a v roce 2014 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídni. Předseda komise komentoval jeho vítězství slovy: „Jan je důstojným vítězem. Fascinoval nás od prvního kola. Nejen svými technickými schopnostmi, ale také svým charismatem na pódiu“.

V roce 2011 se stal nejmladším sólistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jako sólista vystoupil s Kuopio Symphony Orchestra, Romanian Radio Symphony, obojí pod taktovkou Saschi Goetzela, Lappeenranta City Orchestra (Finsko), s Českým národním symfonickým orchestrem, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Janáčkovou filharmonií Ostrava a jako sólista se představil i s Českou filharmonií. Na post koncertního mistra České filharmonie jej pozval Jiří Bělohlávek. Jako koncertní mistr absolvoval letní turné 2015 s European Youth Orchestra pod vedením dirigentů Gianandrea Nosedy a Xian Zhang.

Sólově nadále koncertuje po celém světě, zahrál si například s Royal Philharmonic Orchestra, St. Louis Symphony, The Symphonia Boca Raton Florida, Slovenskou i Slovinskou filharmonií, Tchaikovsky Symphony Orchestra v curyšské Tonhalle, Asian Youth Orchestra v Tokiu, v Dubaji s Wiener Concert-Verein, Daejeon Philharmonic Orchestra, Kalisz Philharmonic Symphony Orchestra a Státní filharmonií Košice. Měl tu čest spolupracovat s dirigenty, jako jsou Maxim Vengerov, Han-Na Chang, James Judd, Manuel López-Gómez, Petr Altrichter, Tomáš Brauner, Ondrej Lenárd, Jac van Steen, nebo Vladimir Fedoseyev.

S klavírním Lobkowicz Triem v roce 2014 získal 3. cenu na Mezinárodní soutěži komorní hudby Antonína Dvořáka a v září téhož roku 1. cenu a cenu publika na Mezinárodní hudební soutěži Johannesa Brahmse v rakouském Pörtschachu. V roce 2016 vydal kritikou ceněné CD s kompletním dílem Antonína Dvořáka pro švýcarské vydavatelství ONYX s ČNSO pod taktovkou Jamese Judda a s klavíristou Lukášem Klánským.

Hraje na housle italského houslaře Carlo Fernando Landolfiho, Milan 1758, které mu velkoryse zapůjčil Peter Biddulph.
 


Komorní filharmonie Pardubice 

KFP je orchestr mozartovského typu zaměřující se především na interpretaci děl klasicismu, raného romantismu a komorně-orchestrálních skladeb 20. století. Jeho komorní obsazení mu umožňuje soustředit  se na práci s detailem, preciznost hudebního nastudování a citlivé doprovázení sólistů.

Komorní filharmonie Pardubice patří již od svého založení v roce 1969 mezi špičkové české orchestry. Její pestrý repertoár sahá od barokních skladeb přes hudbu období klasicismu a romantismu až po soudobé kompozice a různé multižánrové projekty. V Pardubicích pořádá tradiční abonentní cykly a další mimořádné koncerty, stále více se také zaměřuje na mladou i nejmladší generaci po­sluchačů. Koncertuje v dalších městech kraje i celé re­publiky. Pravidelně se účastní nejvýznamnějších festivalů v České republice, ja­kými jsou Mezinárodní hudební festi­val Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (dříve Janáčkův máj), Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a další. Prvním šéfdiri­gentem orchestru byl Libor Pešek, v čele orchestru se dále vystřídali Libor Hlaváček, Petr Altrichter, Bohumil Kulínský, Petr Škvor, Róbert Stankovský, Leoš Svárov­ský, Marko Iva­nović a Peter Feranec. Od srpna 2018 je šéfdirigentem orchestru Stanislav Vavřínek. Komorní filharmonie vystupovala na prestižních evropských pódiích (Concertgebouw v Amsterodamu, Festspielhaus v Salcburku, Musikverein ve Vídni, Tonhalle v Curychu ad.), koncertovala také v USA, v Japonsku, Číně, Kuvajtu. Orchestr je příleži­tostně zván i k operním a divadelním projektům, na svém kontě má desítky úspěšných nahrá­vek pro domácí i zahraniční hudební vydavatelství (Supraphon, ArcoDiva a Naxos).


Stanislav Vavřínek, od roku 2018 šéfdirigent Komorní filharmonie Pardubice, patří k předním českým dirigentům. 

Po absolutoriu Konzervatoře Brno (flétna a dirigování) vystudoval obor dirigování na pražské AMU a poté absolvoval mistrovské kurzy Roberta Benziho ve Švýcarsku, které uzavřel koncertem s Bielskou filharmonií. V letech 1994 -1998 byl hlavním dirigentem Pražského studentského orchestru, který pod jeho vedením získal řadu ocenění. V roce 1998 dirigoval Mezinárodní mládežnický orchestr na závěrečném festivalovém koncertě v japonské Shizuoce.

Jako host spolupracoval s více než třiceti symfonickými i komorními orchestry, jako např. Filharmonie Brno, Pražská komorní filharmonie, Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Slovenská filharmonie, Hamburger Symphoniker, Gdaňská filharmonie a další. Dirigoval v Německu, Rakousku, Belgii, Švýcarsku, Polsku, Španělsku či Japonsku. Spolupracoval také s řadou vynikajících sólistů a vystoupil na řadě významných festivalů, např. MHF Shizuoka, MHF duchovní hudby Brno, MHF Pražský podzim či MHF Pražské jaro. Natočil devět CD s díly Mozarta, Haydna, Dvořáka, Čajkovského, Sternwalda, Bartóka, Šostakoviče a dalších.

V letech 1999 a 2008 byl šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie v Českých Budějovicích. Poté nastoupil do stejné funkce ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně, kterou vykonával do roku 2015. Je vítaným hostem u řady orchestrů doma i v zahraničí při realizaci nejen koncertů, ale i mimořádných významných produkcí.

V letech 2006–2010 působil jako pedagog na dirigentské katedře pražské Akademie múzických umění.